För snabbare uppmjukning av Fimo-lera. Block á 100 gram