Betongfiber, tillsätts i konstruktionslagret med dekorationsbetong. 15 gram räcker till 18 kg dekorationsbetong.