Stämpeldynor för NIO-stämpel, i olika färgteman. Fyra ink pads: Blå, grön, orange och röd.