Grafitkrita från Lyra, som är laverbar i vatten. Grafitkrita med hög koncentration grafit. Både spetsen och hela kritans längd kan användas. Efter teckning kan du pensla med vatten för olika effekter. Kritorna är 120 mm långa och Ø 12 mm. Finns i olika hårdhetsgrader. 6B = Mjuk. ... Läs mer